Όροι και Προϋποθέσεις

Ryanair Parking mε ParkVia είναι ένα ύφος εμπορικών συναλλαγών της ParkVia Ltd.

1. Η ParkVia λειτουργεί ως πράκτορας κρατήσεων μόνο και ως εκ τούτου η ευθύνη για τα οχήματα βρίσκεται με το χώρο στάθμευσης, ξενοδοχείο, υπηρεσία συνάντησης και υποδοχής ή άλλη υπηρεσία («Πάροχος Στάθμευσης») για την οποία έγινε κράτηση. Συμφωνείτε ότι η κράτηση που κάνετε μέσω της ιστοσελίδας της ParkVia είναι για υπηρεσίες διαδικτυακού πρακτορείου κρατήσεων μόνο και ότι η παροχή στάθμευσης αυτοκινήτου εκτελείτε από τον πάροχο προς εσάς απευθείας με την άφιξη σας στον προκαθορισμένο χώρο. Οι πάροχοι στάθμευσης είναι ανεξάρτητες εταιρείες και όχι πράκτορες ή υπαλλήλοι της ParkVia. H ParkVia δεν είναι υπεύθυνη για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις, παραβάσεις ή αμέλειες από οποιοδήποτε παροχέα ή για οποιουδήποτε προσωπικούς τραυματισμούς, θάνατο, υλική ζημιά ή άλλες ζημιές ή έξοδα που μπορεί να προκληθούν από εκεί και πέρα. Η ParkVia δεν φέρει ευθύνη και δεν θα επιστρέψει χρήματα σε περίπτωση απεργίας, ανώτερης βίας ή άλλων λόγων πέραν του άμεσου ελέγχου της και δεν φέρει ευθύνη για επιπρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, αργοπορίες, επαναδρομολογήσεις ή ενέργειες οποιασδήποτε κυβέρνησης ή αρχής.

2. Η ParkVia παρακολουθεί την αγορά για να προσφέρει τη καλύτερη τιμή. Οι τιμές μπορεί τόσο να ανεβούν όσο και να κατεβούν λόγω εποχιακών διακυμάνσεων και εποχιακών προσφορών. Όλες οι τιμές που εμφανίζονται ανά Πάροχο Στάθμευσης είναι για διαδικτυακές προκρατήσεις και οι προσφερόμενες τιμές συνήθως συμπεριλαμβάνουν το ανάλογο ΦΠΑ (ή αντίστοιχο) πληρωτέο στη χώρα του παρόχου, και περιλαμβάνει επίσης όποια άλλη ισχύουσα φορολογία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ή σε περιπτώσεις που δεν είναι αυτή η τυπική διαδικασία, όπως στις ΗΠΑ. Σε αυτές τις περιοχές, κρατική ή ομοσπονδιακή φορολογία (ή αντίστοιχο) μπορεί να προστεθεί στο οφειλόμενο ποσό και θα αναγράφετε με την επιβεβαίωση στο κουπόνι της κράτησης. Δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις στο τρόπο πληρωμής ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

3. Κρατήσεις και διαδικασίες ακυρώσεων

4. Οι ιστοσελίδες της ParkVia περιέχουν υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Η ParkVia δεν έχει τον έλεγχο αυτών των ιστοσελίδων και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο τους, είτε για οποιαδήποτε παραβίαση της σύμβασης, είτε για οποιαδήποτε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας δράση εκ μέρους των εν λόγω τρίτων, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή καθυστέρηση, σε εσάς ή τους συντρόφους σας. Η ParkVia δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των απόψεων που εκφράζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, και τέτοιες ιστοσελίδες δεν ερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους από τη ParkVia. Με τη συμπερίληψη οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας στην ιστοσελίδα της ParkVia, δεν συνεπάγεται ούτε συνιστά έγκριση είτε επικύρωση της ιστοσελίδας από τη ParkVia . Εάν αποφασίσετε να αφήσετε την ιστοσελίδα της ParkVia για πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Όλοι οι κανόνες, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων) και λειτουργικές διαδικασίες των δικτυακών τόπων που λειτουργούν από τρίτους, θα ισχύουν και για εσάς όσο βρίσκεστε σε αυτές τις τοποθεσίες. Η ParkVia δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε τρίτους.

5. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της ParkVia αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία © της ParkVia Ltd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οι εικόνες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ParkVia, ενσωματώνονται για σκοπούς προβολής μόνο και δεν μπορούν να αποθηκευτούν ή να κατεβούν σε οποιαδήποτε μορφή. Οι κριτικές πελατών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της ParkVia.

6. Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της ParkVia μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ειδικότερα, η ParkVia δεν εγγυάται την ακρίβεια, και αποποιείται την ευθύνη για ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και την περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, φωτογραφίες, ποικιλία εγκαταστάσεων, γενικές περιγραφές προϊόντων, κλπ.), για πολλά από τα οποία παρέχονται πληροφορίες από τους αντίστοιχους προμηθευτές, πάροχους στάθμευσης. Βαθμολογίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές, και η ParkVia δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των αξιολογήσεων. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις παρούσες πληροφορίες. Η ParkVia και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, μπορούν να κάνει βελτιώσεις και/ή αλλαγές σε αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Η ParkVia και/ή οι προμηθευτές της δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ParkVia για οποιοδήποτε σκοπό και η ένταξη ή προσφορά για πώληση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της ParkVia δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών από τη ParkVia. Η ParkVia, και/ή οι προμηθευτές της, με το παρών κείμενο, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, όρους και προϋποθέσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων, αντίστοιχης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, και μη παράβασης. Σε καμία περίπτωση η ParkVia, ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν έμμεσες, παρεπόμενες, ποινικές, ειδικές ή αποθετικές ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση των ιστοσελίδων της ParkVia ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόν και υπηρεσία που λαμβάνονται μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας της ParkVia, ή με άλλο τρόπο που προκύπτει από τη χρήση ιστοσελίδας της ParkVia, (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται, στην απώλεια χρήσης, δεδομένων, κερδών, αποταμιεύσεων ή ευκαιριών), είτε βασίζεται σε σύμβαση, αντικειμενική ευθύνη ή αλλιώς, ακόμη και αν η ParkVia και/ή οι προμηθευτές της, έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιας. Η ParkVia και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ParkVia, είτε βασίζεται σε σύμβαση αντικειμενικής ευθύνης ή με άλλο τρόπο, μέχρι το ανώτατο όριο της συνολικής αξίας της συναλλαγής, βάσει της οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός, για κάθε ένα ή σειρά από συνδεδεμένα συμβάντα. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και η αποποίηση ευθύνης παραπάνω, δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

7. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε τη ParkVia, τις θυγατρικές της, και/ή τους προμηθευτές της και οποιοδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες από και ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, απαιτήσεις, ανακτήσεις, απώλειες, ζημίες, πρόστιμα , ποινές ή άλλες δαπάνες ή έξοδα οποιουδήποτε είδους ή φύσης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που ασκούνται από τρίτους, προερχόμενα από:

8. Ως προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας της ParkVia, εγγυάστε στη ParkVia, ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ParkVia για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις.

Η ParkVia Ltd εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον αριθμό 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Πολιτική ακυρώσεων

Όλες οι αιτήσεις ακύρωσης και αλλαγής πρέπει να γίνονται μέσω της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης» στην ιστοσελίδα της ParkVia ή επικοινωνώντας ηλεκτρονικά με τη ParkVia μέσω της αναγραφόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η αίτηση για αλλαγή ή ακύρωση γίνει προφορικά μέσω τηλεφώνου ή απευθείας στον πάροχο στάθμευσης, οι αιτήσεις δεν θα διεκπερωθούν. Όταν ζητήσετε ακύρωση κράτησης μέσω της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης», η αίτηση θα λάβει χώρα αυτόματα και η προθεσμία ακυρώσεων(ορίζετε ως ο χρόνος μεταξύ της άφιξης του οχήματος στο χώρο και τη στιγμή που η ακύρωση γίνει αντιληπτή από τη ParkVia) υπολογίζετε από τη στιγμή πραγματοποίησης της αίτησης μέσω του «Διαχείριση Κράτησης». Έαν η αίτηση για ακύρωση έγινε με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα ενεργοποιηθεί μόνο εντός ωρών γραφείου και η προθεσμία υπολογίζεται από τη στιγμή που η ParkVia επεξεργάζετε την αίτηση. Συστήνεται ως εκ τούτου η χρήση της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης».

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα ακόλουθα κοινά παραδείγματα δεν θα έχουν καμία επιστροφή: