Felhasználási Feltételek

Ryanair Parking és ParkVia kereskedelmi csatornája a Parkcloud Ltd-nek.

1. ParkVia csak foglalási közvetitőként mükődik és ennek következtében minden gépjármüvel kapcsolatos felelősség és kötelezettség a parkolót, szállódát, ”Meet and Greet” szolgáltatót vagy más intézményt terhel("Parkoló Szolgáltató”). Vegye tudomásul, hogy a ParkVia honlapon keresztül történő foglalása csak egy foglalást biztositó ügynökségen keresztül történő foglalás, és a parkolás szolgáltatást a parkoló üzemeltetője szolgáltatja Önnek mikor megérkezik az előre lefoglalt parkolóba. a parkoló szolgáltatást nyujtók független cégek és sem ügynökei, sem alkalmazottai ParkVianak. ParkVia nem felelős az elöbb emlitett szolgáltatók általi tevékenységért, hibáért, mulasztasért, képviseletért, garanciáért, jógsértésért, gondatlanságért, továbbá nem felelős semmilyen személyes sérülésért, halálesetért, vagyontárgy károsodásért, vagy bármilyen más sérülésért, költségért, melyek az előzőekben felsoroltakból következnek. ParkVia nem felelős, ennek következtében nem térit vissza sztrájk, vis major vagy egyéb olyan esemény következtében, amely befolyásán kivül esik, és nem felelős semmilyen további költségért, mulasztásért, késedelemért, átirányitásért vagy bármely kormány illetve hatóság tevékenységéért.

2. ParkVia folyamatosan felülvizsgálja a feltüntetett termékeket és azok árait, hogy a legjobb ár-érték arányt tudja nyujtani. Az árak akár felfelé is változhatnak, csak úgy mint lefelé, évszakos változások és különleges akcióktól függően. Minden feltüntetett ár az előfoglalásra vonatkozik és a Parkoló Szolgáltatók által feltüntetett ár általában tartalmazza az ÁFÁ-t ( vagy a helyi megfelelőjét), ami adóköteles a szolgáltató országában és minden egyéb vonatkozó adót, amig más nincs feltüntetve. Bármely fizetési módot válassza is, a fizetésnek nincsenek plusz költségei.

3. Foglalási és visszamondási eljárások:

4. A ParkVia weboldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutatnak. ParkVia nem felügyeli ezeket a weboldalakat, és nem felelős az olyan harmadik fél általi tartalmakért, szerződés szegésekért, vagy bármely szándékos vagy gondatlan tevékenységért, amelyek bárminemű veszteséget, sérülést, késedelmet okoznak önnek vagy útitársainak. ParkVia nem felelős az ilyen honlapokon található véleményekért, ezen honlapok pontosságát, teljességét ParkVia nem vizsgálja, ellenőrzi, vagy felügyeli. A ParkVia-on egy weboldal linkjének a közzététele nem vonja maga után, vagy jelenti annak ajánlását, jóváhagyását. Ha úgy dönt, hogy elhagyja ParkVia weboldalát és átmegy harmadik fél által üzemeltetett weboldalra, azt saját felelősségére teszi. Amikor harmadik fél által üzemeltetett honlapon tartózkodik, akkor az adott honlap minden előírása, szabályzata (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is) és kezelési eljárása vonatkozik önre. ParkVia nem felelős az ön által, harmadik fél számára megadott adatokért.

5. Minden a ParkVia honlapon elérhető tartalom szerzői jogvédelem alatt áll: Copyright © ParkCloud Ltd, Minden jog fenntartva. Egyéb termék- vagy cégnevek amelyek megjelennek a honlapon a jogos tulajdonosukhoz tartozik. Bármilyen ParkVia weboldalon található képek megtekintésre lettek közzétéve, azok lementése, letöltése semmilyen formában nem engedélyezett. Bármilyen Bármilyen ügyfél véleménnyilvánitása a ParkVia weboldalon nem képviseli ParkVia véleményét.

6. ParkVia weboldalon közzétett információk, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak pontatlanságokat, vagy elírást. ParkVia kiváltképpen nem garantálja és kizárja a felelősséget az ezen a ParkVia weboldalon feltüntetett szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és leírások pontosságát illetően (beleértve, a teljesség igénye nélkül: fényképek, a lehetőségek listája, általános termékleírás, stb.) mivelhogy ezen információk többségét a parkoló szolgáltató adta meg. Minden a weboldalon szereplő értékelés csak általános támpontnak tekintendő, ParkVia nem garantálja ezen értékelések pontosságát. Az információkat időszakosan változtatjuk. ParkVia és/vagy saját beszállítói bármikor fejlesztéseket és/vagy változtatásokat eszközölhetnek bármelyik weboldalon bármikor. ParkVia és/vagy saját beszállítói nem szavatolják a ParkVia weboldalon feltüntetett semmilyen célú információk, termékek és szolgáltatások megfelelőségét, és bármilyen termék feltüntetése vagy eladásra kínálása nem jelenti azt, hogy ParkVia jóváhagyta vagy javasolta volna azt. ParkVia és/vagy saját beszállítói ezúton visszautasít minden jótállást, felhasználási feltételt ezen információ figyelembevételével, szoftverekre, termékekre és szolgáltatásokra, beleértve minden hallgatólagos jótállást és feltételt a megfelelő minőségre vonatkozóan, egy bizonyos célnak való megfelelőségre, címre, és jogsértésre. . ParkVia és/vagy beszállítói nem vállal felelősséget semmilyen körülmények között, akár indirekt, véletlen, fenyegető, különleges, vagy következetes káreseményekkel kapcsolatban, amelyek ParkVia weboldal használatából fakadnak, vagy bármilyen kapcsolatban áll ParkVia weboldal használatával, vagy ParkVia weboldal elérhetetlenségéből vagy késedelméből származik vagy bármely információ, szoftver, termék és szolgáltatás okozott, amelyet a ParkVia weboldalon keresztül értek el, vagy a ParkVia weboldal egyéb használatából fakadó (beleértve, de nem kizárólagosan a használat, adat, profit, megtakarítás, vagy lehetőség elvesztését) függetlenül attól, hogy szerződésen, objektív felelősségen alapuló, vagy egyéb, még akkor is, ha ParkVia és/vagy akármelyik beszállítója értesült a lehetséges károkról. ParkVia és/vagy saját beszállítói felelősséggel tartoznak a ParkVia weboldal használatából eredő közvetlen veszteségért függetlenül attól, hogy szerződés alapú objektív felelősség, vagy egyéb, maximum annak a tranzakciónak a mértékéig bezárólag, amely kapcsán a reklamáció felmerült egy, vagy több összefüggő esemény során. Jelen Felhasználási Feltételek, és előbbi felelősség nyilatkozat nem érintik a törvény által biztosított vásárlói jogait.

7. Vállalja, hogy nem teszi ki ParkVia és leányvállalatait, és/vagy saját beszállítóit és minden tisztségviselőjét, vezetőjét, alkalmazottját, ügynökét semmi nemű követelésnek, keresetnek, igénynek, behajtásnak, veszteségnek, kárnak, büntetésnek, bírságnak és egyéb költségnek vagy kiadásnak, beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű jogi és számviteli díjat, melyeket harmadik fél támaszt az alábbiak következményeként:

8. A ParkVia weboldal használatának feltételként beleegyezik abba, hogy nem fogja a ParkVia weboldalt semmilyen törvénytelen célra használni, vagy oly módon, amit jelen felhasználási feltételek tiltanak.

ParkCloud Ltd Egyesült Királyságban levő regisztrációs száma: 6557569

Lemondási feltételek

Minden egyes visszamondást vagy módosítást a ParkVia weboldalon a "Foglalásom kezelése" menüpontban, vagy e-mailben a ParkVia weboldalon található e-mail címen kell kezdeményezni. Amennyiben a visszamondást vagy módosítást szóban, telefonon keresztül, vagy közvetlenül a parkoló üzemeltetőinél kezdeményezi, kérése nem kerül feldolgozásra. A "Foglalásom kezelése" menüpontban kezdeményezett visszamondás automatikusan feldolgozásra kerül és a Felmondási Időszak (a parkolóba érkezési dátum/idő és a ParkVia visszamondásról való értesülése közötti időszak) onnantól számítódik, ahogy a visszamondást kezdeményezték a "Foglalásom kezelése"-ban. E-mailben történő visszamondás esetén a kérelemek feldolgozása munkaidőben történik, a Felmondási Időszak attól a pillanattól számítódik, amikor az adott kérelemet ParkVia feldolgozta. Az előzőek tekintetében azt javasoljuk, hogy a visszamondási kérelmeket a "Foglalásom kezelése" használatával kezdeményezzék.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbi általános esetekben nem térítünk vissza díjat: