Nuostatos ir sąlygos

Ryanair Parking kartu su ParkVia prekės ženklas priklauso ParkCloud Ltd.

1. ParkVia veikia išskirtinai kaip išankstinės rezervacijos agentūra, visi įsipareigojimai ir atsakomybė tenka automobilį saugančiam subjektui: stovėjimo aikštelei, viešbučiui ir „meet and greet“ paslaugos teikėjui (toliau tekste – „parkavimo paslaugos teikėjui“). Jūs sutinkate, kad atlikus išankstinę parkavimo vietos rezervaciją ParkVia svetainėje Jums bus suteikta išskirtinai tik rezervacijų agentūros teikiama paslauga – automobilio parkavimo vietos rezervacija, galutinė automobilio parkavimo paslauga bus suteikta parkavimo paslaugos teikėjo, Jums atvykus į rezervacijoje nurodytą vietą. Parkavimo paslaugų teikėjai – nepriklausomi subjektai, kurie nėra ParkVia atstovai bei darbuotojai. ParkVia neprisiima atsakomybės už parkavimo paslaugų tiekėjų klaidas, aplaidumą, garantijų nesilaikymą, lėmusių turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą, turto sugadinimą ar sunaikinimą, asmens sveikatos sutrikdymą, asmens mirtį ir kitas pasekmes. ParkVia neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja išlaidų, patirtų dėl streiko, force majeure ar kitų nuo jos tiesiogiai nepriklausančių aplinkybių, taip pat neatsako už papildomas išlaidas, sąlygotas vėlavimu, maršruto pakeitimu ir kitų veiksnių nulemtų valstybinės valdžios institucijų veiksmais.

2. Siekiant suteikti geriausiai kainos ir kokybės santyki atitinkančias paslaugas ParkVia nuolatos stebi kainas. Kainos gali didėti arba mažėti priklausomai nuo sezoniškumo ar specialių pasiūlymų. Visos nurodytos išankstinės rezervacijos kainos bei parkavimo paslaugų teikėjų pateiktos kainos dažniausiai nurodomos su įskaičiuotu PVM mokesčiu (arba paslaugos suteikimo šalyje galiojančiu ekvivalenčiu mokesčiu). Taip pat į nurodytą kainą įskaičiuoti kiti taikomi mokesčiai išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos suteikimo valstybėje nėra galimybės taikyti standartinius procesus pvz., JAV. Šiuose regionuose taikome specifiniai Valstijų ar Federaliniai mokesčiai, kurie gali būti įskaičiuoti bei pateikti patvirtintos rezervacijos stovėjimo biliete. Nepriklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo transakcijos nėra papildomai apmokestinamos.

3. Rezervavimo ir rezervacijos atšaukimo tvarka:

4. ParkVia svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktą informaciją, trečiųjų šalių sutarčių nesilaikymą ar dėl trečiųjų šalių tyčinių ar aplaidžių veiksmų nulėmusių žalos atsiradimą ar asmenų sveikatos sutrikdymą. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktus komentarus, šios svetainės nėra nuolatos stebimos ir jų turinys nėra tikrinamas. Trečiųjų šalių valdomų svetainių nuorodų buvimas ParkVia svetainėse nereiškia, kad trečiųjų šalių svetainėse pateikta informacija yra teisinga ar patvirtinta ParkVia. Klientai nusprendę pasinaudoti ParkVia svetainėse esančiomis nuorodomis į trečiųjų šalių valdomas svetaines prisiima visą su tuo susijusią riziką. Trečiųjų šalių valdomose svetainėse galioja trečiųjų šalių nustatytos naudojimosi sąlygos ir taisyklės. ParkVia neneša atsakomybės už trečiųjų šalių pateikiamą informaciją.

5. ParkVia svetainėse pateikiamas turinys priklauso ParkCloud Ltd., bei yra saugomas autorių teises ginančių teisės aktų. ParkVia svetainėse rodomi bei minimi pavadinimai bei prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Visa vaizdinė medžiaga pateikta ParkVia svetainėse yra skirta išskirtinai tik peržiūrai ir negali būti lankytojų išsaugoma arba parsisiunčiama. ParkVia svetainėse pateikti klientų atsiliepimai neatspindi oficialios ParkVia nuomonės.

6. ParkVia svetainėse pateikiama informacija gali būti netiksli ar joje gali būti rašybos klaidų. ParkVia negali garantuoti ir prisiimti atsakomybės dėl pateiktos informacijos tikslumo (parkavimo paslaugų, aikštelių ir kiti aprašymai), kadangi visa informacija pateikiama parkavimo paslaugų teikėjų, ši nuostata apima informaciją plačiąja prasme, neapsiribojant vien tekstu ir vizualine medžiaga. ParkVia svetainėse pateikiami reitingai yra tik orientacinio pobūdžio, ParkVia negarantuoja šių reitingų tikslumo. Informacija atnaujinama ir keičiama reguliariai. ParkVia ar parkavimo paslaugų teikėjai ParkVia svetainėse esančią informaciją gali atnaujinti ar pakeisti bet kuriuo metu. ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai neatsako už ParkVia svetainėse pateiktų produktų informacijos tinkamumą, taip pat šių produktų pateikimas šiose svetainėse nereiškia ParkVia rekomendacijos ar produktų tinkamumo naudojimui patvirtinimo. Šia nuostata ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai nepažeisdami vartotojų teisių atsiriboja nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš pateiktos informacijos, programinės įrangos, produktų, paslaugų, įskaitant kokybės ir tinkamumo naudojimui garantijas. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės dėl žalos (tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės ar kt.) tiesiogiai kylančios, ar kitaip susijusios su ParkVia svetainės naudojimu, negalėjimu laiku pasinaudoti ar neturėjimo galimybės pasinaudoti ParkVia svetaine, taip pat dėl ParkVia svetainėje įgytos informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų. Taip pat ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai neprisiima atsakomybės dėl negautų pajamų, neišnaudotų galimybių, duomenų praradimo bei kitų praradimų susijusių su ParkVia svetainės panaudojimu. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai atsakingi tik už tiesioginę žalą susijusią su ParkVia svetainės naudojimu. Maksimali pretenzijos suma negali viršyti kliento sumokėtos sumos ParkVia svetainėje. Šios sąlygos ir taisyklės bei numatytos atsakomybių ribos nepažeidžia įstatymais nustatytų vartotojų teisių.

7. Klientas sutinka nereikšti ParkVia / arba atitinkamiems parkavimo paslaugų tiekėjams bei jiems vadovaujantiems asmenims, direktoriui, darbuotojams ir agentams ieškinių, reikalavimų, išieškojimų dėl nuostolių kompensavimo, baudų, bausmių ar kitų bet kokio pobūdžio kaštų ar išlaidų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, protingus mokesčius už teisines ir buhalterines paslaugas), kurias inicijuoja trečiosios šalys dėl žemiau išvardintų priežasčių:

8. Klientas garantuoja, kad naudojasi ParkVia svetaine teisėtais tikslais. Naudojimasis ParkVia svetaine teisėtais tikslais ir laikantis šių taisyklių yra viena iš naudojimosi svetaine sąlygų.

ParkCloud Ltd prekės ženklas registruotas Jungtinėje Karalystėje numeriu 6557569

Rezervacijos atšaukimo tvarka

Klientų prašymai dėl bet kokio atšaukimo ar pakeitimo, priimami ParkVia svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ arba nurodytu ParkVia el. pašto adresu. Jeigu klientas prašymą dėl atšaukimo ar pakeitimo pateikia žodžiu – telefonu arba tiesiogiai parkavimo paslaugų teikėjams – toks prašymas nėra tenkinamas. Kliento prašymai dėl atšaukimo pateikti svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ įvykdomi automatiškai, pranešimo apie atšaukimą laikotarpis (laiko tarpas tarp automobilio pastatymo datos / laiko ir momento, kai ParkVia pranešama apie atšaukimą) apskaičiuojamas nuo tada, kai klientas pasinaudojęs skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“ prašymą pateikė. Jeigu klientas apie atšaukimą praneša el. paštu, prašymas bus peržiūrėtas darbo laiku, o pranešimo apie atšaukimą laikotarpis bus skaičiuojamas nuo tada, kai ParkVia peržiūrės kliento prašymą. Prašymus dėl atšaukimo patartina pateikti naudojantis skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad pinigai nėra grąžinami šiais atvejais: